Produkter

MKH Press tillverkar metallprodukter för industrin. Företaget har en över 40 år lång erfarenhet av maskintillverkning. Företaget tillverkar i huvudsak produkter för sitt moderbolag Tarkmet Oy i Vasa.